Tilbakestille og starte enheten på nytt

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.

Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne prosedyren er noen ganger nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte, men vær oppmerksom på at du først bør sikkerhetskopiere dataene dine ettersom tilbakestilling av enheten sletter alle dataene dine fra enheten.

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du bruke Xperia Companion for å reparere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og bruker Xperia Companion, kan du søke etter Xperia Companion på brukerstøttenettstedet til Sony.

Starte enheten på nytt

Merknad

 • Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader, og prøv å starte på nytt.
 1. Trykk lenge på strømknappen.
 2. Trykk på [Start på nytt] i menyen som åpnes.

  Enheten startes på nytt automatisk.

Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller slå seg av

 1. Trykk lenge på strømknappen og volum opp-tasten samtidig til enheten vibrerer.
 2. Avhengig av om du ønsker å tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av, gjør som følger.
  • Hvis du vil tvinge enheten til å starte på nytt: Slipp knappene nå. Enheten startes på nytt.
  • Hvis du vil tvinge enheten til å slå seg av: Fortsett å holde knappene inne. Etter et par sekunder til, vibrerer enheten tre ganger og slår seg av.

Hint

 • Hvis du ikke får slått på enheten din, kan det hende du kan løse problemet ved å starte enheten på nytt.

Utføre en tilbakestilling til fabrikkstandard

Merknad

 • For å unngå permanent skade på enheten må du ikke avbryte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
 • Sikkerhetskopier alle data som er lagret i internminnet på enheten. Tilbakestillingen sletter alle data fra enheten.
 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Avansert] > [Alternativer for tilbakestilling].
 2. Trykk på [Slett alle data (tilbakestilling til fabrikkstandard)] > [Slett alle data].
 3. Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens opplåsingspassord eller PIN-kode for å fortsette.
 4. Trykk på [Slett alle data] for å bekrefte.

Hint

 • Enheten går ikke tilbake til en tidligere programvareversjon av Android når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.