Rutenettlinjer

Med rutenettlinjer kan du bruke «tredelsregelen» og plassere viktige motiver langs rutenettet og der linjene krysser. Du kan gjøre bildene og videoene dine mer interessante ved å plassere hovedmotivet andre steder enn midt i rammen.
  1. Trykk på [MENU].
  2. Finn og trykk på [Rutenettlinjer]-bryteren for å aktivere eller deaktivere.
  3. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.