Volum og vibrering

Volumet og vibrering kan endres enten ved å bruke volumtastene eller ved å endre en innstilling.

Du kan endre volum for ringing, medier, alarm og anrop. Du kan også angi at enheten skal vibrere.

Merknad

 • Appinnstillinger kan overstyre de valgte innstillingene for volum og vibrering.

Endre volumet

 1. Trykk opp eller ned på volumtasten for å endre medievolumet.
  Trykk på (Medievolum-ikon) for å slå på eller av medievolumet raskt.
 2. Hvis du vil endre volum for anrop, oppringing, varsler eller alarmer, trykker du på (Juster volumet-ikon).
  Bruk hver glidebryter til å justere volumet. Trykk på [Se mer] for å vise flere valg.

Aktivere vibreringsmodus

 1. Trykk volumtasten opp eller ned.
 2. Trykk på ikonet som vises over glidebryteren, én eller flere ganger til (Ikon for vibrasjonsmodus) vises.

Slik aktiverer du lyd med vibrering for innkommende anrop

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Vibrasjon for anrop].
 2. Velg et alternativ.