Ansikt-/øye-AF

Du kan ta portrettbilder som fokuserer på ansiktene eller øynene til mennesker og dyr.

For å endre fokusmålet trykker du på ansiktet til motivet du ønsker å fokusere på.

Merknad

 • I BASIC (grunnleggende) modus er [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet i en bildemodus.

Slik slår du på [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

 1. Trykk på [MENU].

 2. Finn og trykk på [Ansikt-/øye-AF] for å aktivere funksjonen.

 3. Lukk menyen.

  Innstillingen er lagret.

Ta et bilde med [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

 1. Rett kameraet mot motivet.

  Når kameraet registrerer ansiktene til mennesker eller dyr, vises det en registreringsramme.

 2. Trykk på ansiktet du vil fokusere på.

 3. Trykk kameratasten halvveis ned for å fokusere.

  Kameraet fokuserer på et av øynene med en grønn ramme.

 4. Trykk kameratasten helt ned (eller trykk på lukkerknappen i BASIC (grunnleggende) modus).