Program/auto (P)

Kameraet justerer eksponeringen automatisk (både lukkerhastighet og blenderverdi), og du kan stille inn andre opptaksfunksjoner etter ønske.
  1. Bytt opptaksmodus til [P] (Program/auto).
  2. Still inn opptaksfunksjonene til ønskede innstillinger.
  3. Juster eksponeringsverdien (EV) ved hjelp av bryteren.

    Bilde som viser hvor bryteren er plassert i standby-skjermbildet for Photo Pro i program/auto-modus.

  4. Trykk kameratasten halvveis ned for å fokusere.
  5. Trykk kameratasten helt ned.