Oversikt over BASIC (grunnleggende) modus

Bildemodus

Bilder som viser hvor hver funksjon er plassert i standby-skjermbildet for Photo Pro i BASIC (grunnleggende) bildemodus. Øvre område, 1 til 7. Høyre side av enheten, 8 og 11. Nedre område, 9 til 10 og 12 til 20.

 1. Ikon for scenegjenkjenning og forhold
  Disse ikonene vises når Photo Pro automatisk gjenkjenner en scene eller forholdene.
 2. Velg en opptaksmodus
 3. Google Lens
 4. Frontkameralinse
 5. Photo Pro-innstillingsmeny
 6. Bytt opptaksmodus
 7. Status for geotagging
 8. Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut
 9. Trykk på en av vinkelknappene for å bytte objektiv
 10. Velg et sideforhold
 11. Bruk kameratasten til å starte Photo Pro eller ta bilder
 12. Bytt mellom front- og hovedkamera
 13. Velg en blitsinnstilling. Ikonfargen endres når blitsen eller lommelykten aktiveres.
 14. Bruksmodus-knapp
  Velg en selvutløserinnstilling eller modus for enkeltbilde eller bildeserie.
 15. Bruk utløserknappen for å ta bilder
 16. Gå tilbake eller avslutt Photo Pro
 17. Bytt mellom å ta bilder og videoer
 18. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder
 19. Trykk for å justere Bokeh-effekten
 20. Trykk for å justere farge og lysstyrke

Videomodus

Bilder som viser hvor hver funksjon er plassert i standby-skjermbildet for Photo Pro i BASIC (grunnleggende) videomodus. Øvre område, 1 til 6. Høyre side av enheten, 7 og 10. Nedre område, 8 til 9 og 11 til 17.

 1. Velg en opptaksmodus
 2. Google Lens
 3. Frontkameralinse
 4. Photo Pro-innstillingsmeny
 5. Bytt opptaksmodus
 6. Status for geotagging
 7. Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut
 8. Trykk på en av vinkelknappene for å bytte objektiv
 9. Trykk for å aktivere lommelykten. Ikonfargen endres når lommelykten er aktivert.
 10. Bruk kameratasten til å starte Photo Pro eller spille inn videoer
 11. Bytt mellom front- og hovedkamera
 12. Trykk for å aktivere HDR (utvidet dynamisk område)
 13. Trykk på utløserknappen for å spille inn videoer
 14. Gå tilbake eller avslutt Photo Pro
 15. Bytt mellom å ta bilder og videoer
 16. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere videoer
 17. Trykk for å justere farge og lysstyrke