Montering – dobbel SIM

Enheten støtter kun nano-SIM-kort. Dobbel SIM-enheter støtter bruk av enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et minnekort.

Merknad

  • Du kan forhindre tap av data ved å slå av enheten før du trekker ut brettet for å ta nano-SIM-kortet (eller -kortene) eller minnekortet ut av enheten.
  • Selv om du setter inn to SIM-kort som støtter 5G, kan du bare bruke 5G på SIM-kortet som er stilt inn for datatrafikk. Du kan ikke bruke 5G på to SIM-kort samtidig.

Diagram over å sette inn SIM-kort og et minnekort i sporet. Venstre side sett fra baksiden: Plassering av hoved-SIM-kortet på det nedre brettet og et minnekort eller sekundært SIM-kort på det øvre brettet.

Merknad

  • Ikke klipp eller skjær i SIM-kortet, ettersom dette kan skade enheten din.
  1. Dra ut SIM-kortbrettet.
  2. Legg det primære SIM-kortet godt på plass i posisjonen for SIM1.
  3. Legg enten det sekundære SIM-kortet (SIM2) eller minnekortet godt på plass i brettet, i riktig retning.
  4. Skyv SIM-kortbrettet forsiktig inn i sporet igjen til det klikker på plass.