Bokeh-effekt

Du kan ta bilder med Bokeh-effekten ved bruk av hovedkameraet på enheten din. Bokeh-effekten reduserer fokuset i bakgrunnen av et bilde for å fremheve objekter i forgrunnen og gi en kunstnerisk effekt.
 1. Trykk på (Bokeh-ikon) mens du bruker hovedkameraet i BASIC (grunnleggende) modus.
 2. Trykk på [Bokeh]-knappen ved siden av glidebryteren for å slå på Bokeh-effekten.
  [Bokeh]-knappen blir oransje.
 3. Dra glidebryteren for å justere.

  Trykk på (Knapp Lukk) eller søkeren for å skjule glidebryterne.

  Hvis du vil slå Bokeh-effekten på eller av, trykker du på [Bokeh]-knappen ved siden av glidebryteren.

 4. Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

 • Bokeh-effekten er ikke tilgjengelig når x0,7 objektivet er valgt.
 • Zoom er ikke tilgjengelig mens du bruker Bokeh-effekten.

Hint

 • Hvis du kommer for nært eller er for langt unna motivet når du bruker Bokeh-effekten, vises en advarsel. Hvis dette skjer, justerer du avstanden mellom kameraet og motivet for å ta bildet med Bokeh-effekten.