Speile skjermbildet på enheten trådløst på en TV

Hvis TV-en din eller en annen stor skjerm støtter speiling, kan du se på innholdet på enheten din på TV-en eller skjermen uten å bruke kabeltilkobling.

Speile skjermbildet på enheten på en TV som støttes

Du kan bruke Skjermspeiling-funksjonen til å speile enhetens skjermbilde på en TV eller en annen stor skjerm uten å bruke kabeltilkobling.

Wi-Fi Direct®-teknologi oppretter en trådløs forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i sofaen. Du kan også bruke denne funksjonen til å lytte til musikk fra enheten via TV-ens høyttalere.

 1. TV: Følg instruksjonene i brukerhåndboken for TV-en for å slå på skjermspeilingsfunksjonen.
 2. Enheten din: Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger] > [Skjermspeiling].
 3. Trykk på [START].
 4. Trykk på [OK] og velg en enhet.


Slik stopper du skjermspeiling mellom enheter

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger] > [Skjermspeiling].
 2. Trykk på [Koble fra], og trykk deretter på [OK].


Merknad

 • Denne funksjonen kan brukes sammen med TV-er som støtter funksjonen for skjermspeiling.
 • Når du bruker skjermspeiling, må du passe på at du ikke dekker til Wi-Fi-antenneområdet på enheten.
 • Hvis Skjermspeiling brukes, kan det noen ganger ha negativ innvirkning på bildekvaliteten hvis det forekommer interferens fra andre Wi-Fi-nettverk.

Hint

 • Du kan også stoppe skjermspeiling ved å trykke på varselet i statuslinjen på enheten. Dra statuslinjen nedover, trykk på (Pil ned-ikon), og trykk deretter på [Koble fra] > [OK].
 • Trykk på (Flere-ikon) for å vise flere valg.

Speile skjermbildet på enheten på TV-en mens du bruker Chromecast-kompatible apper

Du kan speile skjermbildet på enheten på TV-en mens du bruker Chromecast-kompatible apper, for eksempel YouTube.

Trykk på Cast-knappen på appskjermen, og velg deretter TV-en din for å speile enhetens skjermbilde på TV-en. Kontroller at enheten og TV-en er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til hjelpen for Google Cast på support.google.com/.


Hint

 • Det kan hende du må logge deg på appen på TV-en med samme Google-konto som du bruker på enheten, avhengig av appen du bruker.