Videoer i sakte film

Videomodusen Sakte film legger til kraftige effekter i videoene dine. Effekten Sakte film legges til etter at en video har blitt spilt inn i normal hastighet.

Merknad

 • Gode lysforhold er avgjørende når du spiller inn videoer i sakte film.


Legge til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video

 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [Mer] > (Sakte film-ikon).
 2. Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å spille inn en video.
 3. Trykk på (Stopp-knapp) for å stoppe innspillingen.
 4. Trykk på miniatyrbildet for å åpne videoen.
 5. Dra håndtakene på tidslinjen for sakte film til posisjonen der du vil at sakte film-effekten skal vises.
  (A): Håndtak
  (B): Tidslinje for sakte film
  (C): Trykk for å slå lyden på eller av.

  Bilde av innstilling av effekten for sakte film. Øvre tidslinje, A og B. Nederst til høyre, C.