Spille inn en jevn video

Når du spiller inn videoer, kan du bruke videostabilisering til å kompensere for kamerabevegelser og stabilisere bildet.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
  2. Trykk på [MENU].
  3. Trykk på [Videostabilisering]-bryteren for å kompensere for kamerabevegelser.
  4. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.
  5. Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å spille inn en video.