Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 13

I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 13, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 13.

Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 13-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 13.

Ny låseskjerm

Følgende ikoner vises på låseskjermen. Du kan raskt åpne hver funksjon fra låseskjermen ved å trykke på og holde inne ikonene.

Merknad

 • Betjeningsmåten for ikonene på låseskjermen er endret fra å sveipe til å berøre og holde nede.
 • (Ikon for Wallet) vises hvis du installerer en app for betaling via NFC og konfigurerer de aktuelle innstillingene.

  Du kan vise eller skjule (Ikon for Wallet) på låseskjermen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm], og trykk deretter på [Vis Wallet]-bryteren.

 • (Ikon for enhetsstyring) vises på låseskjermen hvis du installerer en app for enhetsstyring og konfigurerer de aktuelle innstillingene.

  Du kan vise eller skjule (Ikon for enhetsstyring) på låseskjermen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm], og trykk deretter på [Vis enhetsstyring]-bryteren.

Låseskjermen oppdatert til Android 13

Hint

 • Du kan styre en tilkoblet ekstern enhet uten å låse opp enheten. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm], og trykk deretter på bryteren [Kontroll fra låst enhet] for å aktivere funksjonen.

Nytt panel for hurtiginnstillinger

Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.

Bilde som viser ruten Skann QR-koden i området i midten, A, sammen med det nylig tilføyde ikonet og oppdaterte plasseringer av ikoner i det nedre området, B og C

Åpne QR-kodeskanneren fra Hurtiginnstillinger-panelet

 1. Åpne Hurtiginnstillinger-panelet, og sveip mot venstre eller høyre for å finne (Skann QR-koden) (A), og trykk deretter på den.

Kontrollere aktive apper (B)

Trykk for å vise aktive apper som kanskje påvirker batterilevetiden selv om du ikke bruker appene. Du kan velge en app for å stoppe den. Ikke alle apper kan stoppes.

Endre plasseringen av ikoner (C)

Trykk på (Innstillinger-ikon) for å åpne Innstillinger-menyen.

Trykk på (Knapp for Av/på-meny) for å åpne Av/på-menyen.

Bakgrunn og stil

Du kan endre fremhevingsfargen for systemet for å matche med bakgrunnsbildet som er valgt.

 1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil].

  Du kan velge ønskede farger eller innstillinger på innstillingsskjermbildet [Bakgrunn og stil].

Endringer i Photo Pro

Endring i visningsmetoden for skanneresultater fra QR-kode

Visningsmetoden for skanneresultater fra QR-kode er endret fra et varsel til et banner.

Pek kameraet mot QR-koden, og trykk deretter på banneret som vises i søkeren.

Merknad

 • QR-kodevarsler vises ikke lenger i varselpanelet.

Nye funksjoner i Cinema Pro

Registrere og hente frem opptaksinnstillinger

Du kan registrere og hente opp opptaksinnstillinger.

 1. Hvis du vil registrere ofte brukte kombinasjoner av moduser og innstillinger, trykker du på (Meny-ikon) > [Lagre gjeldende innstillinger], velger et spor, justerer innstillingene og trykker deretter på [Lagre].

 2. Du tar i bruk de lagrede innstillingene ved å trykke på [Innstillinger for hent minne], velge ønsket spor og deretter trykke på [Bruk].

Nye funksjoner for ekstern skjerm

Skjermmodus

Når enheten brukes som skjerm for en tilkoblet ekstern enhet, kalles skjermen for skjermmodus. Følgende funksjoner og visninger er lagt til i skjermmodus.

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg på skjermbildet Skjermmodus for Ekstern skjerm. Høyre område, fra øverst til nederst, 1 og 2. Venstre område, nederst, fra 3 til 5.

 1. Trykk for å vise og velge mellom ulike stiler eller bølgeformer.

  Du kan kontrollere eksponeringen og fargebalansen på video inn ved hjelp av bølgeformene som vises for luminans og fargetone.

 2. Trykk for å vise eller skjule falske farger.

  Du kan bruke falsk farge for å kontrollere eksponeringen på video inn via fargebildet, som viser lysstyrken på inndatasignalet.

 3. Trykk for å velge [Skjermmodus] eller [Strømmemodus].

 4. Lydstatus

 5. Valgt modus


Strømmemodus

Ved hjelp av strømmemodusen kan du livestrømme fra hvor som helst via et mobilnett mens du overvåker video fra et eksternt kamera. Se det aktuelle emnet oppført under "Beslektet emne" for å få mer informasjon.


Lydinnstillinger

Du kan konfigurere lyd ut og justere lydkvaliteten mens du livestrømmer. Se det aktuelle emnet oppført under "Beslektet emne" for å få mer informasjon.

Nye funksjoner i Sidesans

Sidesans-menyen og flervindusmenyen er forbedret.

Du kan veksle mellom Sidesans-menyen og flervindusmenyen ved å trykke på hver fane.

Du kan ta en skjermdump ved å bruke Sidesans-menyen og trykke på [Skjermdump] i området nederst.

Bilde som viser hvor fanearkene og ikonet [Skjermdump] er plassert på Sidesans-menyen.

Andre oppdaterte funksjoner

Slik velger du hvilket SIM-kort som skal brukes til datatrafikk hvis du bruker to SIM-kort

Fremgangsmåten for konfigurasjon av innstillingene er endret.

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].

 2. Velg SIM-kortet du vil bruke til datatrafikk.

 3. Trykk på [Mobildata]-bryteren for å aktivere funksjonen.

 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.


Forbedre lyden ut med Dolby Sound

Dolby Atmos er forbedret til Dolby Sound.

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger].

 2. Trykk på [Dolby Sound]-bryteren for å aktivere funksjonen, og trykk deretter på [Dolby Sound] for å få flere alternativer.


Tilpasse lydkvaliteten med 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio blir du omgitt av engasjerende lyd etter hvert som ulike lyder avgis fra punkter rundt hodet ditt. Med hodetelefoner sertifisert for 360 Reality Audio kan du optimalisere opplevelsen ved å analysere fasongen på ørene dine og få en altoppslukende musikkopplevelse.

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger] > [360 Reality Audio], og følg deretter instruksjonene på skjermen.


Forbedre lyden ut med 360 Upmix

360 Spatial Sound er forbedret til 360 Upmix.

Med 360 Upmix høres lyden fra alle stereolydkilder, inkludert strømmetjenester, ut som romlig lyd. Det anbefales at du bruker hodetelefoner for å få glede av effektene du får av funksjonen.

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger].

 2. Trykk på [360 Upmix]-bryteren for å aktivere funksjonen, og trykk deretter på [360 Upmix] for å velge en modus.