Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan sende følgende typer elementer:

 • Bilder og videoer
 • Musikkfiler og andre lydfiler
 • Nettsider


Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på for mottakerenheten, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.

 1. Åpne appen som inneholder elementet du vil sende.
 2. Berør og hold nede eller åpne elementet, og trykk på (Dele-ikon).
 3. Velg [Bluetooth], og trykk deretter på navnet til mottakerenheten.
  Slå på Bluetooth-funksjonen hvis du blir bedt om det.
 4. Godta tilkoblingen på mottakerenheten hvis du blir spurt om det.
 5. Bekreft overføringen til mottakerenheten på enheten din hvis du blir spurt om det.
 6. Godta det innkommende elementet på mottakerenheten.