Ta et selvportrett med håndlukker

Bruk håndlukker til å ta et bilde automatisk en viss tid etter at kameraet har registrert hånden din. Funksjonen for håndlukker er bare tilgjengelig når du bruker frontkameraet.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet.
  2. Trykk på [MENU].
  3. Trykk på [Håndlukker]-bryteren for å aktivere funksjonen.
  4. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.
  5. Vri håndflaten med fingrene rettet rett opp mot kameraet.
    Når kameraet har registrert hånden din, tas det et selvportrett etter en viss tid.

Hint

  • Når selvutløseren er konfigurert, starter tidtakeren etter at kameraet har registrert hånden din.