Bruke en dobbel SIM-enhet

Med en dual SIM-enhet kan du gjøre følgende:

 • Motta innkommende kommunikasjon via begge SIM-kortene.
 • Velge nummeret du vil sende utgående kommunikasjon fra, eller ha muligheten til å velge et SIM-kort hver gang du ringer.
 • Videresende anrop mottatt via SIM 1 til SIM 2 når SIM 1 ikke kan nås eller motsatt. Denne funksjonen kalles Dobbel SIM-tilgjengelighet. Den må aktiveres manuelt.

Før du bruker flere SIM-kort, må du aktivere dem og velge hvilket SIM-kort som skal håndtere datatrafikk.

Hint

 • En dual SIM-enhet fungerer med enten ett eller to SIM-kort satt inn.

Aktivere eller deaktivere bruk av to SIM-kort

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Mobilnettverk].
 2. Velg et SIM-kort.
 3. Trykk på [Bruk SIM-kort]-bryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortet.
 4. Trykk på (Tilbake-knapp) for å stille inn det andre SIM-kortet.

Endre navn på et SIM-kort

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Mobilnettverk].
 2. Velg et SIM-kort.
 3. Trykk på (Rediger-ikon) ved siden av navnet på SIM-kortet, og skriv deretter inn et nytt navn.
 4. Trykk på [Lagre].

Slik velger du hvilket SIM-kort som skal brukes til datatrafikk

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Mobilnettverk].
 2. Velg et SIM-kort.
 3. Trykk på [Datainnstilling].
 4. Velg SIM-kortet du vil bruke til datatrafikk.

Slik angir du standard SIM-kort for å ringe

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Mobilnettverk].
 2. Velg et SIM-kort.
 3. Trykk på [Anropspreferanse].

Slik aktiverer du funksjonen for tilgjengelighet for dobbel SIM

 1. Start Telefonappen.
 2. Trykk på (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Ringekontoer] > [Tilgjengelighet for dobbel SIM].
 3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.


Merknad

 • Funksjonen for tilgjengelighet for dobbel SIM er kanskje ikke tilgjengelig avhenging av kombinasjonen av mobiloperatører som har utstedt SIM-kortene.

Hint

 • Hvis du stiller inn ett SIM-kort for anrop og det andre SIM-kortet for datakommunikasjon, vil du kanskje ikke kunne få tilgang til Internett mens du snakker i telefonen. I så fall må du slå på [Data i løpet av samtaler]-bryteren på SIM-kortet for anrop. Du kan nå utføre datakommunikasjon selv under anrop.
 • Hvis funksjonen for tilgjengelighet for dobbel SIM ikke fungerer når du aktiverer den, må du kontrollere at du har angitt telefonnumrene riktig for hvert SIM-kort. I noen tilfeller registreres numrene automatisk under konfigureringen. Hvis ikke, blir du bedt om å angi dem manuelt.