Overføre innhold ved hjelp av et SD-kort (fra Android)

Du kan overføre bilder, videoer, musikk og andre dokumentfiler fra en annen Android-enhet ved hjelp av et SD-kort.

 1. På den andre enheten (kildeenhet for overføring) kopierer du dataene som du vil overføre, til et SD-kort ved hjelp av lagringsfunksjonen i Innstillinger-menyen eller Filer-appen.
  For å kopiere kontakter til et SD-kort må du starte Kontakter-appen og deretter eksportere kontaktene til SD-kortet.

  Merknad

  • Kontroller på forhånd at SD-kortet kan brukes på både enheten din og den andre enheten.
 2. Sett inn SD-kortet du kopierte dataene til, i enheten din (målenhet for overføring), og overfør deretter dataene til enhetens interne minne.
  Hvis du vil kopiere kontakter fra SD-kortet, starter du Kontakter-appen og importerer dem.

 3. Kontroller de overførte dataene ved hjelp av den aktuelle appen.