Hent minne (MR)

Gir deg muligheten til å ta et bilde med opptaksinnstillinger som hentes frem. Du kan registrere ofte brukte kombinasjoner av moduser og innstillinger med [Minne kamerainnstillinger].
  1. Bytt opptaksmodus til [MR] (Hent minne).
  2. Velg [Bruk] for å bruke innstillingene du henter frem.
  3. Trykk kameratasten halvveis ned for å fokusere.
  4. Trykk kameratasten helt ned.