De Bluetooth-functie in- of uitschakelen

Gebruik de Bluetooth-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth-compatibele apparaten, of om aan te sluiten op handsfree accessoires. Bluetooth-verbindingen werken beter binnen 10 meter, zonder massieve voorwerpen ertussen. Het koppelen is noodzakelijk om verbinding te maken met andere Bluetooth-apparaten.
  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindings­voorkeuren] > [Bluetooth].
  2. Tik op de schakelaar [Bluetooth gebruiken] om de functie in of uit te schakelen.

Hint

  • U kunt de Bluetooth-functie ook in- of uitschakelen via het deelvenster Snelle instellingen.

Opmerking

  • Het apparaat kan niet draadloos verbinding maken met alle typen Bluetooth-apparaten. Sony garandeert niet dat alle Bluetooth-apparaten compatibel zijn met uw apparaat.
  • Om de Bluetooth-communicatie te beveiligen, ondersteunt uw apparaat een beveiligingsfunctie die voldoet aan de Bluetooth-normen. Het is echter mogelijk dat de beveiliging onvoldoende is, afhankelijk van de instellingen, enz. Wees u bewust van de veiligheidsrisico's wanneer u de Bluetooth-functie gebruikt.
  • Denk eraan dat Sony niet verantwoordelijk is voor eventuele datalekken die kunnen optreden als u via de Bluetooth-verbinding communiceert.