Continue opname

U kunt continu foto's maken en de beste opname selecteren.

Opmerking

 • In de modus BASIC (Basis) zijn de functies [Continue opname] en [Scherpstel-modus] beschikbaar wanneer u de hoofdcamera in een fotomodus gebruikt.

De modus [Continue opname] in- of uitschakelen

 1. Tik op de knop Transportfunctie en selecteer een optie.

  Modus BASIC (Basis)

  Afbeelding die de positie van de knop Transportfunctie laat zien

  • [Continue HDR-opname: Hi]: Neemt continu HDR-beelden met hoge snelheid op.
  • [Continue HDR-opname: Lo]: Neemt continu HDR-beelden met lage snelheid op.
  • [Continue opname: Hi]: Neemt continu beelden met hoge snelheid op.
  • [Continue opname: Lo]: Neemt continu beelden met lage snelheid op.
  • [Enkele opname]: Neemt één enkel beeld op.
 2. Tik op (knop Sluiten) om het menu te sluiten.

  U kunt het menu ook sluiten door op de zoeker te tikken.

De scherpstellingsmethode selecteren aan de hand van de beweging van het onderwerp

 1. Tik op [MENU].

 2. Tik op [Scherpstel-modus] en selecteer een optie.

  • [Enkelvoudige AF]: De camera vergrendelt de scherpstelling nadat het scherpstellen klaar is. Gebruik [Enkelvoudige AF] wanneer het onderwerp bewegingsloos is.
  • [Continue AF]: De camera blijft scherpstellen zolang u de sluiterknop van het apparaat ingedrukt houdt (of zolang u de sluiterknop van het scherm aangeraakt houdt in de modus BASIC (Basis)). Gebruik [Continue AF] wanneer het onderwerp beweegt.
 3. Sluit het menu.

  De instelling wordt opgeslagen.

Continu opnames maken

 1. Houd de sluiterknop van het apparaat lang ingedrukt of houd de sluiterknop van het scherm aangeraakt in de modus BASIC (Basis).

  Het aantal gemaakte foto's wordt in de zoeker aangegeven.

 2. Laat de sluiterknop los.

  Alle foto's worden opgeslagen.

De beste opname selecteren

 1. Tik op het miniatuur om de resultaten weer te geven.

 2. Scroll door de gemaakte opnames en selecteer de opname die u wilt opslaan.

 3. Tik op (Pictogram Burst) en selecteer een optie.