De geheugenkaart formatteren

Als uw apparaat de inhoud op de geheugenkaart niet kan lezen, formatteert u de geheugenkaart op uw apparaat.
  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte] > [Dit apparaat] > [SD-kaart].
  2. Tik op (pictogram Meer) > [Formatteren] en voer vervolgens het formatteren uit in het volgende dialoogvenster.

Opmerking

  • Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist. Maak eerst een back-up van alle gegevens die u wilt behouden.