Het scherm in- of uitschakelen

Als het scherm wordt uitgeschakeld, kan het apparaat vergrendeld of ontgrendeld zijn, afhankelijk van de instelling van schermvergrendeling.

Met de functie Actieve display kunt u informatie, zoals de tijd en meldingen, weergeven zonder op de aan/uit-knop te drukken.

  1. Druk kort op de aan/uit-knop.

Hint

  • Als u het scherm wilt inschakelen door op de sluiterknop of volumeknop te drukken, tikt u op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren], en vervolgens op de schakelaar [Scherm activeren bij indrukken van toets] om de functie in te schakelen.