De Wi-Fi®-signaalsterkte verhogen

U kunt de Wi-Fi-ontvangst op verschillende manieren verbeteren:

  • Plaats het apparaat dichter bij het Wi-Fi-toegangspunt.
  • Plaats het Wi-Fi-toegangspunt uit de buurt van mogelijke obstakels of interferentie.
  • Dek het Wi-Fi-antennegebied van uw apparaat niet af.