Scherpstellen door de zoeker aan te raken

U kunt een onderwerp selecteren waarop u wilt scherpstellen door het aan te raken in de zoeker. Nadat u de positie hebt aangegeven waarop u wilt scherpstellen, drukt u de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen, en maakt u daarna een foto.

Er zijn diverse opties die de camera automatisch aanpast wanneer u de zoeker aanraakt.

Opmerking

 • In de modus BASIC (Basis) is de functie [Aanraken om aan te passen] beschikbaar wanneer u de hoofdcamera in een fotomodus gebruikt.
 1. Tik op [MENU].
 2. Tik op [Aanraken om aan te passen] en selecteer [Automatisch scherpstellen] of [Scherpstellen en helderheid].
  • Automatisch scherpstellen: Automatische scherpstelling op de opgegeven positie.
  • Scherpstellen en helderheid: Automatische scherpstelling op de opgegeven positie en aanpassing van de helderheid.
 3. Sluit het menu.
  De instelling wordt opgeslagen.
 4. Raak het onderwerp waarop u wilt scherpstellen aan in de zoeker.
  Tik op (knop Scherpstellen annuleren) als u het scherpstellen wilt annuleren.
 5. Druk de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen.
 6. Druk de sluiterknop van het apparaat helemaal in (of tik op de sluiterknop van het scherm in de modus BASIC (basis)).

Hint

 • Als [Aanraken om aan te passen] is ingesteld op [Automatisch scherpstellen] of [Scherpstellen en helderheid], kunt u de kleur van het scherpstelkader veranderen. Tik op [MENU], ga naar [Kleur van scherpstelgebied] en selecteer een optie.