Over deze Helpgids

Dit is de Helpgids van de Xperia 5 IV voor softwareversie Android 12. Als u niet zeker weet welke softwareversie uw apparaat gebruikt, kunt u dat controleren in het menu Instellingen.

Raadpleeg support.google.com/android/ voor informatie over de gemeenschappelijke Android-functies en -instellingen (zoals Android-basisinstellingen, Wi-Fi-instellingen, instellingen voor het startscherm, inhoud overbrengen, navigatie in de applade, meldingen en andere functies van Google-applicaties).

Opmerking

  • Systeem- en applicatie-updates kunnen de functies van het apparaat anders weergeven dan in deze Helpgids wordt beschreven. De Android-versie wordt mogelijk niet door een update beïnvloed.
  • Alle afbeeldingen die in deze Helpgids gebruikt worden als voorbeeldfoto's, zijn alleen bedoeld ter illustratie en niet opgenomen met het werkelijke apparaat.

De huidige softwareversie en het modelnummer van uw apparaat controleren

Ga naar en tik op [Instellingen] > [Over de telefoon]. De huidige softwareversie wordt weergegeven bij [Build-nummer]. Het huidige modelnummer wordt weergegeven bij [Model].

Beperkingen van services en functies

Sommige services en functies die in deze Helpgids worden beschreven, worden mogelijk niet ondersteund voor alle landen of regio's, of door alle netwerken en serviceproviders. Het internationale GSM-alarmnummer kan altijd in alle landen en regio's, op alle netwerken en voor alle serviceproviders worden gebruikt, mits het apparaat met het mobiele netwerk is verbonden. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om te bepalen of eventuele specifieke services of functies beschikbaar zijn en om na te gaan of dit extra kosten voor toegang of gebruik met zich meebrengt.

Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven, kunnen internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer uw apparaat verbinding maakt met het internet. Neem contact op met uw draadloze-serviceprovider voor meer informatie.