De beeldkwaliteit en het geluid instellen in het menu Gameverbetering

De kleuren van de weergegeven inhoud instellen

U kunt maximaal 4 voorinstellingen maken voor [Instellingen van beeldkwaliteit]. Door een voorinstelling te selecteren aan de hand van uw gaming-situatie, kunt u de juiste instellingen toepassen.

 1. Tik op (Zwevend pictogram) > [Scherm en geluid] terwijl u een game speelt.

 2. Tik op [Instellingen van beeldkwaliteit].

 3. Tik op (pictogram Terug) of (pictogram Verder) bovenaan het scherm om de voorinstelling te selecteren die u wilt instellen.

  Als u de naam van een voorinstelling wilt wijzigen, tikt u op (pictogram Bewerken).

 4. Stel de opties in.

  • [Beeldmodus]: Stel de basisbeeldkwaliteit van het scherm in door [Standaard] of [Game] te selecteren.
  • [L-γ verhogen]: Selecteer een niveau om donkere delen van het spelscherm, zoals de zwarte en grijze kleuren, helderder te maken.
  • [Witbalans]: Sleep de schuifregelaar om de witbalans van de witte delen aan te passen.

Hint

 • Kleuren en schermeffecten die zijn aangepast met [Instellingen van beeldkwaliteit], zijn alleen van toepassing tijdens het spelen van een game en worden niet toegepast op screenshots of video-opnamen. De kleur van het scherm wordt ingesteld door verschillende instelwaarden te mengen.

Het geluid instellen met behulp van de audio-equalizer

U kunt maximaal 4 voorinstellingen maken voor [Equalizer]. Door een voorinstelling te selecteren aan de hand van uw gaming-situatie, kunt u de juiste instellingen toepassen.

 1. Tik op (Zwevend pictogram) > [Scherm en geluid] terwijl u een game speelt.

 2. Tik op de schakelaar [Equalizer] om de instelling in te schakelen.

 3. Tik op (pictogram Terug) of (pictogram Verder) bovenaan het scherm om de voorinstelling te selecteren die u wilt instellen.

  Als u de naam van een voorinstelling wilt wijzigen, tikt u op (pictogram Bewerken).

 4. Versleep voor elke frequentie (Hz) de schuifregelaar om het volume ervan (dB) aan te passen.