De opties voor de zijsensor instellen

U kunt instellen hoe Zijsensor zich gedraagt, het menu aanpassen, enz.

Bijvoorbeeld, de volgende opties zijn beschikbaar voor de Zijsensor.

  • Of de zijsensorbalk moet worden weergegeven aan één of beide zijkanten van het scherm
  • De schermacties voor gebaar
  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Zijsensor].
  2. Als u andere Zijsensor-opties wilt bewerken, volgt u de instructies in het onderste deel van het scherm.

Hint

  • Als u een actie op het scherm, zoals het maken van een screenshot, wilt toewijzen aan een gebaar, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Scherm] > [Zijsensor] > [Toewijzingen van gebarenfunctie], selecteert u een gebaar uit [Dubbeltikken], [Omhoog schuiven] en [Omlaag schuiven], en selecteert u vervolgens een optie.
  • U kunt de zijsensorbalk verbergen door op de schakelaar [Zijsensorbalk gebruiken] te tikken. Zelfs wanneer de zijsensorbalk verborgen is, kunt u het zijsensormenu weergeven door op (pictogram Vensterbeheer) in het startscherm te tikken.