STAMINA-modus

De STAMINA-modus verlengt de tijd totdat de batterij moet worden opgeladen door sommige functies van het apparaat uit te schakelen. Wanneer u de STAMINA-modus inschakelt, wordt het display omgeschakeld naar de modus Donker thema.

Afhankelijk van het STAMINA-niveau kunnen bepaalde functies zijn beperkt of uitgeschakeld om het batterijverbruik te verminderen.

U kunt de STAMINA-modus instellen om automatisch in of uit te schakelen op basis van het batterijniveau. Volg de instructies op het scherm voor gedetailleerde instellingen.

  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Batterij] > [STAMINA-modus].
  2. Tik op de schakelaar [STAMINA-modus gebruiken] om de functie in te schakelen.

Hint

  • Om specifieke apps uit te zonderen van de STAMINA-modus, verandert u de instelling [Batterijgebruik] van elke app in [Onbeperkt]. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps], selecteer de app die u wilt uitsluiten en tik op [Batterij] > [Onbeperkt].