Datum en tijd

U kunt de datum en tijd veranderen op uw apparaat.
  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Datum en tijd].
  2. Tik op het gewenste item om de waarden te bewerken en te wijzigen.
    • Om de datum of tijd handmatig in te stellen, tikt u op de schakelaar [Autom. tijd en datum] om de functie uit te schakelen.
    • Om de tijdzone handmatig in te stellen, tikt u op de schakelaar [Tijdzone automatisch instellen] om de functie uit te schakelen.