Het apparaat opnieuw starten en resetten

U kunt het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen als het niet meer reageert of niet normaal opnieuw start. Er gaan geen instellingen of persoonlijke gegevens verloren.

U kunt het apparaat ook resetten naar de fabrieksinstellingen. Deze procedure is soms nodig als uw apparaat niet meer goed werkt, maar denk eraan dat u eerst een back-up moet maken van uw gegevens omdat door te resetten alle gegevens van het apparaat worden gewist.

Als uw apparaat niet kan worden ingeschakeld of als u de software van uw apparaat wilt resetten, kunt u Xperia Companion gebruiken om uw apparaat te repareren. Voor meer informatie over het downloaden en gebruiken van Xperia Companion, zoekt u naar Xperia Companion op de klantenservicewebsite van Sony.

Het apparaat opnieuw starten

Opmerking

 • Uw apparaat start mogelijk niet opnieuw als de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat aan op een lader en probeer het opnieuw te starten.
 1. Druk tegelijkertijd op de volumeknop omhoog en de aan/uit-knop.
 2. Tik in het menu dat wordt geopend op [Opnieuw opstarten].

  Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.

Het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen

 1. Druk tegelijkertijd lang op de aan/uit-knop en de volumeknop omhoog tot het apparaat trilt.
 2. Afhankelijk van of u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten of uitschakelen, gaat u als volgt te werk.
  • Als u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten: Laat op dit punt de knoppen los. Het apparaat wordt opnieuw gestart.
  • Als u het apparaat gedwongen wilt uitschakelen: Blijf op de knoppen drukken. Na nog enkele seconden trilt het apparaat drie keer en wordt uitgeschakeld.

Hint

 • Als het apparaat niet wordt ingeschakeld, kunt u het probleem mogelijk oplossen door het gedwongen opnieuw op te starten.

Terugzetten op de fabrieksinstellingen

Opmerking

 • Onderbreek een procedure voor het herstellen van de standaardinstellingen niet om permanente schade aan het apparaat te voorkomen.
 • Maak een back-up van alle gegevens die in het interne geheugen van het apparaat zijn opgeslagen. Door te resetten worden alle gegevens van het apparaat gewist.
 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Opties voor resetten].
 2. Tik op [Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)] > [Alle gegevens wissen].
 3. Teken uw ontgrendelingspatroon als daarom wordt gevraagd, of voer het ontgrendelingswachtwoord of de PIN in om door te gaan.
 4. Tik op [Alle gegevens wissen] om te bevestigen.

Hint

 • Het apparaat wordt niet teruggezet naar een eerdere softwareversie van Android wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt.