Statusbalk en gedeelte voor meldingen

Meldings- en statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm. Meldingspictogrammen informeren u over gebeurtenissen, zoals nieuwe berichten. Statuspictogrammen informeren u over statussen, zoals de staat van de batterij en de signaalsterkte van mobiele verbindingen of Wi-Fi-netwerkverbindingen.

Afbeelding die de positie van elke functie laat zien. Linker bovengebied, 1. Rechter bovengebied, 2. Bovenste gebied, 3.

  1. Meldingspictogrammen
  2. Statuspictogrammen
  3. Statusbalk


De inhoud van een melding weergeven

Wanneer u het gedeelte voor meldingen opent, kunt u de inhoud van de weergegeven meldingspictogrammen raadplegen.

  1. Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen.


Hint

  • Tik op (pictogram Uitbreiden met meer) om een melding te vergroten en meer informatie erover weer te geven. Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.
  • Tik op (pictogram Pop-upvenster) om vanuit de melding de app te openen in het pop-upvenster. Niet alle apps kunnen worden geopend in het pop-upvenster.
  • Als u een melding uit het gedeelte voor meldingen wilt verwijderen, veegt u de melding naar links of rechts. Niet alle meldingen kunnen worden genegeerd.
  • Als u de meldingsinstellingen wilt wijzigen, houdt u de melding vast zodat (pictogram Instellingen) verschijnt en tikt u hierop.