QR-codes scannen

U kunt QR-codes scannen met behulp van Photo Pro.
 1. Ga naar (Pictogram Photo Pro) en tik hierop. Schakel over naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).
 2. Richt de camera op de QR-code en tik vervolgens op de melding die wordt weergegeven.
  Als de melding niet wordt weergegeven, sleept u de statusbalk omlaag om het deelvenster met meldingen te openen en bevestigt u de melding.

De functie [QR Codelezer] inschakelen

 1. Ga naar (Pictogram Photo Pro) en tik hierop. Schakel over naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).
 2. Tik op [MENU].
 3. Tik op [QR Codelezer] > [Aan].
 4. Sluit het menu.

  De instelling wordt opgeslagen.

Hint

 • Als u de QR-codemelding wilt weergeven op het scherm van de Photo Pro-app, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Apps] > [Photography Pro] > [Meldingen] > [QR Codelezer], en tikt u vervolgens op de schakelaar [Tonen op scherm] om de functie in te schakelen met [Standaard] geselecteerd.