Het batterijverbruik van applicaties controleren

U kunt het batterijverbruik van applicaties controleren en zo nodig de instellingen veranderen.
  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
  2. Selecteer een applicatie onder [Batterij] om het batterijverbruik ervan weer te geven.