Audio-instellingen van Extern beeldscherm

U kunt de geluidsinvoer via een aangesloten extern apparaat (zoals een camera) of via de microfoon van uw Xperia-apparaat, bewaken of live streamen.

Als u het geluid dat wordt ingevoerd via een aangesloten extern apparaat wilt bewaken of live wilt streamen, gebruikt u een USB 2.0 High Speed-kabel (A). Als u het externe apparaat aansluit met behulp van een USB 3.0 Super Speed-kabel (B), kunt u alleen het geluid dat wordt ingevoerd via de microfoon van uw Xperia-apparaat bewaken of livestreamen.

Opmerking

  • Als u een externe microfoon aansluit op uw Xperia-apparaat, wordt het geluid dat wordt ingevoerd via de aangesloten microfoon bewaakt of gelivestreamd. Voor meer informatie gaat u naar de ondersteuningswebsite van Xperia.

Hint

  • Als u op sommige camera's van Sony de resolutie voor USB-streaming op de camera instelt op 720p en de camera vervolgens aansluit op uw Xperia-apparaat, kunt u het geluid dat vanaf de camera wordt ingevoerd bewaken of live streamen. Voor meer informatie over de ondersteuning van deze functie door uw camera en over specifieke instellingen, raadpleegt u de Helpgids van de camera.

Afbeelding die de geluidsinvoer en -uitvoer aangeeft wanneer het apparaat met een USB-kabel is verbonden met de camera. De linker afbeelding geldt wanneer een USB 2.0 High Speed-kabel wordt gebruikt, en de rechter afbeelding geldt wanneer een USB 3.0 Super Speed-kabel wordt gebruikt.

De audio-uitvoer instellen

U kunt selecteren of audio moet worden uitgevoerd via de luidspreker van het Xperia-apparaat of via de hoofdtelefoon die is aangesloten op uw Xperia-apparaat.

  1. Tik op (pictogram Instellingen) > [Monitorinstellingen] > [Audio-uitvoer].

  2. Selecteer een optie.

De geluidskwaliteit aanpassen tijdens livestreaming

  1. Tik op (pictogram Instellingen) > [Streaminginstellingen].

  2. Tik op [Bitrate], [Samplefrequentie] of [Audiokanaal] en selecteer een optie.