Het apparaat in natte en stoffige omstandigheden gebruiken

Het apparaat is water- en stofbestendig volgens de IPX5/IPX8- en IP6X-classificatie. Vergeet echter niet: alle USB-poorten en -stekkers moeten vóór gebruik volledig droog zijn en de vastgemaakte afdekkingen moeten stevig gesloten zijn. Uw apparaat heeft een nano-SIM-/geheugenkaartsleuf met een vastgemaakte afdekking. U mag het apparaat niet volledig onder water houden, of het apparaat blootstellen aan zeewater, zout water, chloorwater of vloeistoffen zoals drankjes. De garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik van het apparaat dat ingaat tegen de instructies van Sony. Voor informatie over garantie leest u de Belangrijke informatie in [Instellingen] > [Over de telefoon] > [Juridische informatie] op het apparaat.

Een vastgemaakte afdekking sluiten

 1. Druk op de aangegeven plaatsen, zoals afgebeeld, en verzeker u ervan dat er geen openingen zitten tussen de afdekking en het apparaat.

  (A): Afdekking

  Afbeelding die laat zien waar de SIM-kaart-/microSD-kaartsleuf en de vier hoeken van de afdekking zich bevinden

Het apparaat drogen

 1. Veeg met een microvezeldoekje het meeste vocht van het apparaat.

  Afbeelding van het wegvegen van vocht van het apparaat met een microvezeldoek

 2. Houd het apparaat stevig vast met de USB-poort naar beneden gericht en schud het apparaat minstens 20 keer krachtig. Draai de richting om en schud het apparaat opnieuw 20 keer.

  Afbeelding van het verwijderen van water door het apparaat te schudden. Doe hetzelfde met de poort omhoog gericht.

 3. Gebruik een microvezeldoekje om al het resterende vocht af te vegen. Veeg de knoppen, poorten en onderdelen van het apparaat, zoals luidsprekers, microfoons, sensoren, camera's, enz., af zoals weergegeven in de afbeelding.

  Afbeelding van het wegvegen van vocht van de achterkant, voorkant, onderkant, linkerkant en rechterkant van het apparaat

 4. Laat het apparaat minstens een paar uur liggen en verzeker u ervan dat het helemaal droog is vóór gebruik.