Uithoudingsmodus monitor

Uw apparaat kan bepaalde functies uit voorzorg beperken wanneer het apparaat intensief wordt gebruikt. Door de Uithoudingsmodus monitor in te schakelen, kunt u langer hoogwaardige prestaties behouden.
  1. Tik op (pictogram Instellingen) > [Uithoudingsmodus monitor] en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen.
    Wanneer de oppervlaktemperatuur van het apparaat oploopt, wordt (pictogram Uithouding) weergegeven op het scherm.

Hint

  • U kunt (pictogram Uithouding) naar de gewenste positie verplaatsen. Houd het pictogram aangeraakt tot het apparaat trilt en versleep het vervolgens.
  • Wanneer u op (pictogram Uithouding) tikt, wordt er een pop-upvenster met een waarschuwingsbericht weergegeven.