Het dataverbruik beheren

U kunt bijhouden hoeveel data gedurende een bepaalde periode van en naar uw apparaat wordt overgebracht via uw mobiele dataverbinding of Wi-Fi-verbinding. U kunt bijvoorbeeld weergeven hoeveel data door individuele applicaties wordt gebruikt. Voor data die via uw mobiele dataverbinding wordt overgebracht, kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te voorkomen.

Het dataverbruik helpen verminderen

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Databesparing].
 2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

Een waarschuwing voor dataverbruik of een mobiele-datalimiet instellen

 1. Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
 2. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].
  Als u twee SIMs gebruikt, kiest u een SIM.
 3. Tik op [Datawaarschuwing en -limiet].
 4. Afhankelijk van of u een waarschuwing voor dataverbruik of een datalimiet wilt instellen, gaat u als volgt te werk.
  • Om een waarschuwing voor dataverbruik in te stellen, tikt u op de schakelaar [Datawaarschuwing instellen] om de functie in te schakelen en tikt u vervolgens op [Datawaarschuwing] om het waarschuwingsniveau te veranderen.
  • Om een mobiele-datalimiet in te stellen, tikt u op [Datalimiet instellen] om de functie in te schakelen en tikt u vervolgens op [Datalimiet] om de limiet van het dataverbruik te veranderen.

Hint

 • U kunt de datum instellen waarop de verbruikscyclus wordt gereset. Tik onder [Datawaarschuwing en -limiet] op [Gebruikscyclus voor mobiele data], en stel de resetdatum in.

Opmerking

 • Wanneer uw mobiele dataverbruik de ingestelde limiet bereikt, wordt het mobiele dataverkeer op uw apparaat automatisch uitgeschakeld.

Uw dataverbruik controleren

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet].
 2. Afhankelijk van of u het mobiele-dataverbruik of het Wi-Fi-dataverbruik wilt controleren, gaat u als volgt te werk.
  • Tik op [Simkaarten] > [Datagebruik van app] om het mobiele-dataverbruik te controleren.
   Als u twee SIMs gebruikt, selecteert u een SIM en tikt u op [Datagebruik van app].
  • Tik op [Internet] > [Ander datagebruik dan door providers] om het Wi-Fi-dataverbruik te controleren.

Het datagebruik van afzonderlijke applicaties beheren

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
 2. Tik op de applicatie die u wilt beheren en tik vervolgens op [Mobiele data en wifi].
 3. Bewerk de opties naar wens.

Opmerking

 • De prestaties van afzonderlijke applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende instellingen voor datagebruik wijzigt.