Functiemenu

Welke instellingen u kunt aanpassen, is afhankelijk van de opnamemodus.

Afbeelding die laat zien waar elk pictogram zich bevindt op het Photo Pro-stand-byscherm in de modus AUTO/P/S/M. Bovenste rij, van links naar rechts, 1 t/m 6. Onderste rij, van links naar rechts, 7 t/m 12.

 1. Transportfunctie

  Enkele opname

  Continue opname: Hi: Neemt continu beelden op zolang u de sluiterknop ingedrukt houdt. De snelheid bereikt een maximum van 20 beelden per seconde.

  Continue opname: Lo: Neemt continu beelden op zolang u de sluiterknop ingedrukt houdt. De snelheid bereikt een maximum van 10 beelden per seconde.

  Zelfontspanner: 3 sec / Zelfontspanner: 10 sec

  Continue HDR-opname: Hi: Neemt ononderbroken HDR-beelden op zolang u de sluiterknop ingedrukt houdt. De snelheid bereikt een maximum van 20 beelden per seconde.

  Continue HDR-opname: Lo: Neemt ononderbroken HDR-beelden op zolang u de sluiterknop ingedrukt houdt. De snelheid bereikt een maximum van 10 beelden per seconde.

  Hint

  • De snelheid van continu opnemen neemt af wanneer het buffergeheugen van uw apparaat vol raakt.
 2. Scherpstel-modus

  Enkelvoudige AF: Wanneer u de sluiterknop tot halverwege indrukt en de camera scherpstelt op een onderwerp, blijft de scherpstelling vergrendeld totdat u de tot half ingedrukte sluiterknop loslaat. Gebruik [Enkelvoudige AF] wanneer het onderwerp bewegingsloos is.

  Continue AF: De camera blijft scherpstellen zolang u de sluiterknop half ingedrukt houdt. Gebruik [Continue AF] wanneer het onderwerp beweegt.

  Handmatige scherpstelling: U kunt handmatig scherpstellen met de schuifregelaar die onder het functiemenu wordt weergegeven. Als u niet met behulp van de automatische scherpstelling kunt scherpstellen op het beoogde onderwerp, gebruikt u de handmatige scherpstelling.

 3. Scherpstelgebied

  Breed: Stelt automatisch scherp op het hele bereik van het scherm.

  Midden: Stelt automatisch scherp op een onderwerp in het midden van het beeld.

 4. Belichtingswaarde

  Past de belichtingswaarde in de modus Prioriteit voor sluitersnelheid (S) en de modus Handmatige belichting (M) aan met behulp van de keuzeknop.

 5. ISO-gevoeligheid

  Stelt automatisch (AUTO) of handmatig de ISO-gevoeligheid in. De gevoeligheid voor licht wordt uitgedrukt in de ISO-waarde (aanbevolen-belichtingsindex) met behulp van de keuzeknop. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de gevoeligheid.

 6. Lichtmeetfunctie

  Multi: Na opsplitsing van het totale scherm in meerdere gebieden wordt het licht in elk gebied gemeten, en wordt de juiste belichting van het hele scherm bepaald (Multi-patroonlichtmeting).

  Midden: Meet de gemiddelde helderheid van het hele scherm, maar legt de nadruk op het middengebied van het scherm (Middengewogen lichtmeting).

  Punt: Meet alleen binnen de lichtmeetcirkel.

 7. Flitsfunctie

  Automatisch / Opvulflits / Rode-ogenreductie / Uit / Zaklantaarn

 8. Witbalans

  Automatisch / Bewolkt / Daglicht / Tl-licht / Gloeilamp / Schaduw: Past de kleurtinten aan op basis van de geselecteerde lichtbron die het onderwerp belicht (vooraf ingestelde witbalans). Als u de kleurtinten wilt fijnregelen, tikt u op [Wijzig] om het fijnregelscherm weer te geven en verplaatst u vervolgens de oranje stip naar de gewenste positie. Tik na het aanpassen op (knop Sluiten).

  Afbeelding van het fijnregelscherm voor kleurtinten bij gebruik van Photo Pro

  Temp. 1 / Temp. 2 / Temp. 3: Onthoudt de witbalansinstellingen die zijn gedefinieerd op basis van de kleurtemperatuur. Tik op [Wijzig] om de kleurtemperatuur aan te passen met de draaiknop en tik vervolgens op [Wijzig] om de kleurtint fijn te regelen met behulp van het fijnregelscherm. Tik na het aanpassen op (knop Sluiten).

  Eigen 1 / Eigen 2 / Eigen 3: Onthoudt de basiswitkleur onder de lichtomstandigheden voor de opnameomgeving. Als u de basiswitkleur wilt aanpassen, selecteert u een van de items, tikt u op [Stel in] en volgt u de instructies op het scherm.

 9. Gezicht/Oog AF

  Aan / Uit

  De camera herkent de gezichten of ogen van mensen en dieren, en stelt automatisch daarop scherp.

 10. Bestandsindeling

  RAW: In deze bestandsindeling wordt geen digitale bewerking uitgevoerd. Selecteer deze indeling als u beelden op een computer wilt verwerken voor professionele doeleinden.

  RAW en JPEG: Er worden tegelijkertijd een RAW-beeld en een JPEG-beeld aangemaakt. Dit is handig wanneer u twee beeldbestanden nodig hebt: een JPEG-bestand om weer te geven, en een RAW-bestand om te bewerken.

  JPEG: Het beeld wordt opgenomen in het JPEG-formaat.

 11. Hoogte-breedteverh. (Beeldformaat)

  Het beeldformaat wordt weergegeven overeenkomstig de beeldverhouding.

  4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

 12. D-Range optimizer (DRO)/Auto HDR

  D-Range optimizer: Optimaliseert de helderheid en gradatie door het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond van een enkel beeld te analyseren.

  Auto HDR: Optimaliseert de helderheid en gradatie door meerdere beelden die zijn opgenomen met verschillende belichtingen over elkaar te leggen.

Als u de instelitems in het functiemenu opnieuw wilt toewijzen of opnieuw wilt rangschikken

 1. Tik op [MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van functiemenu].
 2. Volg de instructies op het scherm.