Camera-instellingengeheugen

Hiermee kunt u veelgebruikte combinaties van functies en instellingen registreren. De geregistreerde instellingen kunt u oproepen door de opnamemodus te wisselen naar [MR] (Geheugen oproepen).
  1. Pas de instellingen aan in de modus AUTO/P/S/M.
  2. Tik op [MENU] > [Opname] > [Camera-instellingengeheugen].
  3. Bevestig de instellingen en tik op [Opslaan].
    Als u de instellingen wilt wijzigen, tikt u op [Annuleren] en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

Hint

  • Om de geregistreerde instellingen te veranderen, herhaalt u de procedure vanaf stap 1.