Een video opnemen die u op het apparaat bekijkt

U kunt een video opnemen die u aan het bekijken bent op uw Xperia-apparaat en deze zo nodig als back-up gebruiken. Opgenomen video's worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.
 1. Start de app Extern beeldscherm en sluit een videoapparaat aan.
 2. Tik op [Modus] en selecteer [Monitormodus].
  Als er geen menu's of pictogrammen worden weergegeven, tikt u op een willekeurige plaats op het scherm.
 3. Tik op (knop Opname starten) om de opname te starten.

  Tik op (knop Opname stoppen) om de opname te stoppen.

  Tik op de miniatuur om de video te bekijken, delen of bewerken.

Overzicht van de monitormodus in de app Extern beeldscherm tijdens een opname

Afbeelding die laat zien waar elke parameter in het monitormodusscherm van het externe beeldscherm zich bevindt tijdens het opnemen. Bovenste gebied, 1. Rechtergebied, 2. Linkergebied, van onder naar boven, 3 en 4.

 1. Opname-indicator/Opnametijd/Bestandsformaat (alleen weergegeven tijdens de opname)
 2. Tik om de opname te starten of te stoppen.
 3. Tik op de miniatuur die wordt weergegeven nadat de opname is gestopt om de video te bekijken, delen of bewerken.
 4. Resterende opnametijd

Opmerking

 • De maximale opnametijd is 6 uur.
 • Opgenomen video's worden opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat. U kunt geen video's opslaan op een SD-kaart.
 • Video's met een beeldfrequentie lager dan 24 fps of een resolutie lager dan 1080p kunnen niet worden opgenomen.

Hint

 • U kunt de video- en audio-instellingen aanpassen tijdens de opname. Tik op (pictogram Instellingen) > [Opname-instellingen].