Veelgebruikte functies in de modus BASIC (Basis)

De beeldverhouding wijzigen

 1. Tik in de modus BASIC (Basis) op (pictogram Beeldverhouding).
 2. Selecteer een instelling.

Hint

 • Het aantal foto's en video's dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de resolutie of het aantal megapixels (MP) en de lengte van video. Foto's en video's van hoge resolutie nemen meer geheugen in beslag. Een lagere resolutie kan voldoende zijn voor dagelijks gebruik.

De camera-instellingen aanpassen

 1. Tik in de modus BASIC (Basis) op [MENU].
 2. Veeg over de lijst om de beschikbare instellingen weer te geven en selecteer een instelling.

  Afbeelding van het instellingenmenu van Photo Pro


Opmerking

 • De beschikbare instellingen zijn verschillend voor de fotomodus en de videomodus.

Hint

 • Tik op [Introductie van functies] om informatie over de diverse functies weer te geven.
 • Tik op [Tips] om naar de website met Photo Pro-tips te gaan.

Omschakelen tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde

 1. Tik in de modus BASIC (Basis) op (pictogram Camera schakelen) om te wisselen tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde.


Van lens wisselen en zoomen

U kunt van lens wisselen terwijl u de hoofdcamera gebruikt.

 1. Terwijl u de hoofdcamera in de modus BASIC (Basis) gebruikt, tikt u op een van de hoekknoppen.
  • (Ultragroothoekknop)
  • (Groothoekknop)
  • (Tele-knop)
 2. Zoom in op het beeld.
  • Sleep de hoekknop naar links en rechts (in de staande stand) of omhoog en omlaag (in de liggende stand).
  • Spreid twee vingers op het camerascherm of knijp ze samen.
  • Gebruik de volumeknop.

Hint

 • U kunt vloeiend in- en uitzoomen zonder de lens te wisselen.
 • Tik op [MENU] > [Instellingen voor digitale zoom] > [AI-superresolutiezoom] om te zoomen met behulp van een digitale bewerking waarbij meer van de oorspronkelijke beeldkwaliteit behouden blijft.

Het windgeruis tijdens het opnemen verminderen

 1. Tik in de modus BASIC (Basis) op (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
 2. Tik op [MENU] > [Slim windfilter].
 3. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.