Het uitvoeren van applicaties of services stoppen

Als de prestaties van uw apparaat of apps niet optimaal zijn, probeert u het uitvoeren van apps en services te stoppen.
  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
  2. Selecteer een applicatie of service en tik op [Gedwongen stoppen] > [OK].