Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of handgreep

U kunt Photo Pro en Video Pro op uw Xperia-apparaat bedienen met een Bluetooth-afstandsbediening of handgreep gemaakt door Sony (los verkrijgbaar).

Voor meer informatie over compatibele afstandsbedieningen en handgrepen gaat u naar de Sony-website voor uw gebied, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of plaatselijke erkende Sony-servicecentrum.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-afstandsbediening of handgreep.

 1. Start Photo Pro of Video Pro op uw Xperia-apparaat.
 2. Tik op het Xperia-apparaat op [MENU] (voor Photo Pro) of (pictogram Instellingen) (voor Video Pro).
 3. Tik op het Xperia-apparaat op [Bluetooth-afstandsbed.] en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen.
 4. Tik op het Xperia-apparaat op [Nieuwe controller koppelen].
 5. Voer het koppelen uit op de Bluetooth-afstandsbediening.
  • GP-VPT2BT: Houd de PHOTO-toets en de T-kant van de zoomtoets tegelijkertijd gedurende minstens 7 seconden ingedrukt.
  • RMT-P1BT: Houd de sluiterknop/REC-knop en de scherpstel-/zoomknop (+ knop of - knop) tegelijkertijd gedurende minstens 7 seconden ingedrukt.

  Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-afstandsbediening.

 6. Volg de instructies op het scherm van uw Xperia-apparaat.
  Selecteer [Koppelen en verbinden] en [KOPPELEN] in de meldingen en dialoogvensters die meerdere keren worden weergegeven wanneer uw Xperia-apparaat de Bluetooth-afstandsbediening detecteert. De naam van de Bluetooth-afstandsbediening kan worden weergegeven als een Bluetooth-adres (cijfers en letters).

Opmerking

 • Wanneer u het apparaat terugzet op de fabrieksinstellingen, wordt ook de koppelingsinformatie gewist. Als u de Bluetooth-afstandsbediening weer wilt gebruiken, voert u het koppelen opnieuw uit.
 • Als de Bluetooth-verbinding niet stabiel is, verwijdert u eventuele obstakels, zoals mensen of metalen voorwerpen, tussen uw Xperia-apparaat en de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening.
 • Als de functie niet goed werkt, controleert u de volgende opmerkingen en probeert u opnieuw te koppelen.
  • Verzeker u ervan dat de Bluetooth-afstandsbediening niet is verbonden met andere apparaten.
  • Verzeker u ervan dat u uw Xperia-apparaat niet bedient met een andere Bluetooth-afstandsbediening.
  • Controleer of de Vliegtuigstand van uw Xperia-apparaat is uitgeschakeld.
  • Controleer of de Bluetooth-functie van uw Xperia-apparaat is ingeschakeld.
  • Hef de koppeling met de Bluetooth-afstandsbediening op.

Hint

 • Nadat u hebt gekoppeld met de Bluetooth-afstandsbediening, kunt u zowel Photo Pro als Video Pro bedienen.
 • Schakel de functie [Bluetooth-afstandsbed.] afzonderlijk voor Photo Pro en Video Pro in of uit.
 • Als u de naam van de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening wilt wijzigen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Apparaatverbinding], tikt u op (pictogram Instellingen) naast de naam van de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening, en tikt u vervolgens op (pictogram Bewerken).

De uithoudingsmodus camera gebruiken

Uw apparaat kan bepaalde functies uit voorzorg beperken wanneer het apparaat intensief wordt gebruikt. Door de uithoudingsmodus camera in te schakelen, kunt u hoge prestaties langer behouden.

 1. Tik op [MENU] (voor Photo Pro) of (pictogram Instellingen) (voor Video Pro).

 2. Tik op [Bluetooth-afstandsbed.] > [Uithoudingsmodus camera] en volg de instructies op het scherm om de functie in te schakelen.

Statuspictogrammen Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening maken

U kunt de verbindingsstatus van de Bluetooth-afstandsbediening controleren in de zoeker wanneer [Bluetooth-afstandsbed.] is ingesteld op aan terwijl u Photo Pro of Video Pro gebruikt.

 • (pictogram Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening maken): De bedieningen met de Bluetooth-afstandsbediening zijn ingeschakeld.

 • (pictogram Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening opheffen): De bedieningen met de Bluetooth-afstandsbediening zijn uitgeschakeld.

 • (pictogram Uithoudingsmodus camera beschikbaar): De uithoudingsmodus camera is ingeschakeld en beschikbaar.

 • (pictogram Uithoudingsmodus camera niet beschikbaar): De uithoudingsmodus camera is ingeschakeld, maar niet beschikbaar omdat u niet de Bluetooth-afstandsbediening gebruikt om Photo Pro en Video Pro te bedienen.

Hint

 • De Bluetooth-verbinding is alleen actief wanneer u uw Xperia-apparaat bedient met de Bluetooth-afstandsbediening.

De koppeling met de Bluetooth-afstandsbediening opheffen

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding].

 2. Tik onder [Eerder verbonden apparaten] op (pictogram Instellingen) naast de naam van de Bluetooth-afstandsbediening waarvan u de koppeling wilt opheffen.

 3. Tik op [Vergeten] > [Apparaat vergeten].

De Bluetooth-afstandsbediening bedienen

U kunt foto's maken en video's opnemen door op de knoppen op de Bluetooth-afstandsbediening te drukken. Voor meer informatie over het bedienen van de Bluetooth-afstandsbediening, raadpleegt u de Helpgids voor de Bluetooth-afstandsbediening.

Hint

 • U kunt de lenzen van de hoofdcamera wisselen door op de C1-knop op de Bluetooth-afstandsbediening te drukken. Als u een andere functie wilt toewijzen aan de C1-knop, tikt u op [MENU] (voor Photo Pro) of (pictogram Instellingen) (voor Video Pro), tikt u op [Bluetooth-afstandsbed.] > [Knop C1 aanpassen] en selecteert u een optie.