Een selfie maken met de handontspanner

Gebruik de handontspanner om automatisch een foto te maken een bepaalde tijd nadat de camera uw hand heeft gedetecteerd. De functie Handontspanner is alleen beschikbaar wanneer u de camera aan de voorzijde gebruikt.
 1. Tik in de modus BASIC (Basis) op (pictogram Camera schakelen) om de camera aan de voorzijde te activeren.
 2. Tik op [MENU].
 3. Tik op [Handontspanner] > [Aan].
 4. Sluit het menu.
  De instelling wordt opgeslagen.
 5. Draai uw handpalm met uw vingers recht omhoog in de richting van de camera.
  Nadat de camera uw hand heeft gedetecteerd en een bepaalde tijdsduur is verstreken, wordt er een selfie gemaakt.

Opmerking

 • De functie Handontspanner is niet beschikbaar tijdens gebruik van het Bokeh-effect.

Hint

 • Als de zelfontspanner is ingesteld, start de timer nadat de camera uw hand heeft gedetecteerd.