Audio delen met meerdere apparaten (Bluetooth LE Audio)

Met de functie [Audio delen] van Bluetooth LE Audio kunt u audio zenden naar meerdere hoofdtelefoons tegelijkertijd. U kunt met twee of meer mensen van dezelfde inhoud genieten. Zowel het bronapparaat als het ontvangende apparaat moeten LE Audio ondersteunen.

LE Audio zal beschikbaar komen via de Android 13-update. Echter, in sommige landen en regio's zal LE Audio na de Android 13-update beschikbaar komen via een andere software-update.

Afbeelding van de functie Audio delen van Bluetooth LE Audio

Koppelen aan een LE Audio-apparaat

Verzeker u ervan dat het apparaat dat u wilt koppelen zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Apparaat koppelen].

  Een lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten wordt weergegeven.

 2. Tik op het LE Audio-apparaat dat u wilt koppelen en volg de instructies op het scherm.

  Gescheiden apparaten, zoals true wireless oordopjes of surroundluidsprekers, zullen automatisch als groep worden gekoppeld en ingesteld, mits deze de groepfunctie ondersteunen.

Hint

 • Voor informatie over de weergegeven naam van het LE Audio-apparaat, raadpleegt u de instructiehandleiding van het LE Audio-apparaat.

Audio delen met meerdere apparaten (Audio delen)

Audio op uw apparaat delen met meerdere apparaten

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindings­voorkeuren] > [Bluetooth].

  Verzeker u ervan dat de schakelaar [Bluetooth gebruiken] is ingesteld op aan.

 2. Als u onbedoelde ontvangst wilt voorkomen, tikt u op [Audio delen: Bluetooth-privacycode] om de privacycode in te stellen.

 3. Tik op de schakelaar [Audio delen] om de functie in te schakelen.

 4. Tik op (knop Vorige) om terug te gaan naar [Apparaatverbinding].

 5. Tik op (pictogram Instellingen) naast de naam van het LE Audio-apparaat waarmee u audio wilt delen, en tik vervolgens op [Apparaat voor Audio delen toevoegen].

  Om alle leden van de apparatengroep tegelijkertijd in te stellen, tikt u op (pictogram Instellingen) naast de groepsnaam van de LE Audio-apparaten waarmee u audio wilt delen, en tikt u vervolgens op [Apparaat voor Audio delen toevoegen aan groep].

 6. Selecteer de apparaatnaam die wordt vermeld als "(Dit apparaat)" en volg daarna de instructies op het scherm.

  Audio delen start wanneer het afspelen van de media begint op uw apparaat.

  Om het delen van audio te stoppen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindings­voorkeuren] > [Bluetooth], en tikt u daarna op de schakelaar [Audio delen] om de functie uit te schakelen.

Hint

 • U kunt ook het delen van audio stoppen door op de namen van de verbonden Bluetooth-apparaten te tikken onder [Instellingen] > [Apparaatverbinding].
 • Als u de Bluetooth-privacycode verandert nadat u de functie [Audio delen] hebt ingesteld op aan, verwijdert u de informatie voor het Audio delen-apparaat en voegt u dit weer toe op de ontvangende apparaten.

Gedeelde audio vanaf een ander apparaat ontvangen op uw apparaat

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding].

 2. Tik op (pictogram Instellingen) naast de naam van het LE Audio-apparaat waar vanaf u gedeelde audio wilt ontvangen, en tik vervolgens op [Apparaat voor Audio delen toevoegen].

  Om alle leden van de apparatengroep tegelijkertijd in te stellen, tikt u op (pictogram Instellingen) naast de groepsnaam van de LE Audio-apparaten waar vanaf u gedeelde audio wilt ontvangen, en tikt u vervolgens op [Apparaat voor Audio delen toevoegen aan groep].

 3. Selecteer een Audio delen-apparaat en volg de instructies op het scherm.

  Audio delen start wanneer het afspelen van de media begint op het Audio delen-apparaat.

  Om het ontvangen van gedeelde audio te stoppen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Apparaatverbinding], en tikt u vervolgens op de naam van het verbonden Bluetooth-apparaat. Het ontvangen van gedeelde audio stopt ook wanneer u start met het afspelen van media-inhoud op uw apparaat.

Informatie voor een Audio delen-apparaat verwijderen

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding].

 2. Tik op (pictogram Instellingen) naast de naam van het apparaat waarvan u de informatie wilt verwijderen.

  Het scherm [Apparaatgegevens] wordt weergegeven.

 3. Tik op (pictogram Instellingen) naast de naam van het Audio delen-apparaat.

  Het scherm [Info over apparaat voor Audio delen] wordt weergegeven.

 4. Tik op [Info verwijderen].

  Afhankelijk van de bronapparaten is het mogelijk dat de informatie van de Audio delen-apparaten niet wordt verwijderd ondanks dat u op [Info verwijderen] tikt. In dat geval tikt u op het scherm [Info over apparaat voor Audio delen] op de schakelaar [Audiosynchronisatie] om de functie uit te schakelen, tikt u vervolgens op [Info bijwerken] en tikt u ten slotte op [Info verwijderen].


Opmerking

 • De specificaties en bedieningen kunnen wijzigen als gevolg van een software-update.
 • Zelfs als u een LE Audio-apparaat verbindt met uw apparaat nadat de software is geüpdatet, wordt uw apparaat mogelijk niet via LE Audio verbonden afhankelijk van de instellingen.

Hint

 • Om het toegevoegde Audio delen-apparaat te bevestigen op het scherm [Apparaatgegevens], gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > (pictogram Instellingen) naast de naam van het LE Audio-apparaat.