Bediening met 1 hand

Schakel bediening met 1 hand in om het hele scherm omlaag te zetten zodat u het gemakkelijker met 1 hand kunt bedienen.

  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Bediening met 1 hand] en tik daarna op de schakelaar [Bediening met 1 hand gebruiken] om de functie in te schakelen.
    Als u andere opties wilt instellen, volgt u de instructies op het scherm.
  2. Als u de bediening met 1 hand wilt gebruiken, dubbeltikt u op (Startschermknop).
  3. Als u de bediening met 1 hand wilt verlaten, dubbeltikt u nogmaals op (Startschermknop) of tikt u ergens boven de app.