De geheugenstatus weergeven

Het interne geheugen is de opslag voor gedownloade of overgedragen content en voor persoonlijke instellingen en gegevens, en dreigt vol te raken als gevolg van normaal gebruik. Als het apparaat trager wordt of als applicaties plotseling worden afgesloten, kunt u het volgende doen:

  • Sluit applicaties af als u ze niet gebruikt.
  • Verwijder gedownloade applicaties die u niet gebruikt.
  • Verplaats foto's, video's en muziek vanuit het interne geheugen naar de verwisselbare geheugenkaart of Google-service.

Opmerking

  • Een geheugenkaart is apart verkrijgbaar.
  • Als uw apparaat de inhoud van de geheugenkaart niet kan lezen, moet u de kaart mogelijk formatteren. Denk eraan dat bij het formatteren alle inhoud op de geheugenkaart wordt gewist.

De geheugenstatus weergeven

  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte].