Volume en trilling

Volume en trilling kunnen worden gewijzigd met behulp van de volumeknoppen of door een instelling te wijzigen.

U kunt het beltoonvolume, mediavolume, alarmvolume en gespreksvolume wijzigen. Bovendien kunt u uw apparaat instellen op trillen.

Opmerking

 • App-instellingen kunnen de geselecteerde instellingen voor volume en trilling negeren.

Het volume veranderen

 1. Druk op de volumeknop omhoog of omlaag om het mediavolume te veranderen.
  De schuifregelaar voor het mediavolume wordt weergegeven en het mediavolume wordt gewijzigd. U kunt ook het mediavolume wijzigen door de schuifregelaar te verslepen.
 2. Tik op (pictogram Meer) om het volume van gesprekken, beltonen, meldingen of het alarm te veranderen.
  Gebruik elke schuifregelaar om het volume aan te passen. Tik op [Meer tonen] voor meer opties.

De trilmodus activeren

 1. Druk op de volumeknop omhoog of omlaag.
 2. Tik op het pictogram dat boven de schuifregelaar wordt weergegeven en selecteer (pictogram Trillen).

Geluid en trilstand activeren voor inkomende gesprekken

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Trillen voor gesprekken].
 2. Selecteer een optie.