Video Pro Instellingen

Tik op (pictogram Instellingen) om het menu Instellingen te openen.

Opname

 • ISO/Boost-modus

  Schakelt de weergegeven waarde om tussen de ISO-gevoeligheid en versterking.

 • AGC-limiet (HDR)/AGC-limiet (SDR)

  Stelt de bovengrens in voor AGC (Auto Gain Control). Er wordt geen bovengrens ingesteld wanneer [Uit] is geselecteerd. [AGC-limiet (HDR)] en [AGC-limiet (SDR)] zijn beschikbaar wanneer [Boost] is geselecteerd in [ISO/Boost-modus].

 • Auto ISO-limiet (HDR)/Auto ISO-limiet (SDR)

  Stelt de bovengrens van de ISO-gevoeligheid in. Er wordt geen bovengrens ingesteld wanneer [Uit] is geselecteerd. [Auto ISO-limiet (HDR)] en [Auto ISO-limiet (SDR)] zijn beschikbaar wanneer [ISO] is geselecteerd in [ISO/Boost-modus].

 • WB-modus

  Wisselt de manier om waarop de witbalans wordt opgegeven tussen [Temperatuur] en [Voorkeuze]. Selecteer [Temperatuur] om de witbalans te definiëren op basis van de kleurtemperatuur gemeten in Kelvin. Selecteer [Voorkeuze] om de witbalans te definiëren op basis van vaste voorinstellingen.

 • ABGM aanp.

  Hiermee kunt u het aanpassen van de witbalans in- en uitschakelen met behulp van de schuifregelaars AB en GM.

 • Objecttracering

  Detecteert en volgt een bewegend voorwerp.

  De functie [Objecttracering] is niet beschikbaar wanneer [FPS] is ingesteld op [119.88] of [Video-indeling] is ingesteld op [3840x2160P] en [FPS] is ingesteld op [59.94].

Project

 • Bestandsindeling (4K)

  Stelt het bestandsformaat voor opname in.

Media

 • Voorvoegsel voor titel

  Wijzigt het eerste stukje van de bestandsnaam. De bestandsnaam van de opgenomen video is "Voorvoegsel voor titel_Datum_Tijd".

 • Gegevensopslag

  Selecteert het interne geheugen of een SD-kaart als de opslagbestemming.

Audio

 • Slim windfilter

  Vermindert het windgeruis.

Technisch

 • Sluiterknop toewijzen

  REC/Stream: Gebruikt de sluiterknop als een REC-knop (in de opnamemodus) of als streamingknop (in de streamingmodus). U kunt beginnen met opnemen of streamen door op de sluiterknop te drukken, zelfs als er een instelling-dialoogvenster geopend is.

  Foto: Gebruikt de sluiterknop om een foto te maken tijdens het opnemen. U kunt een foto maken tijdens het opnemen door op de sluiterknop te drukken, zelfs als er een instelling-dialoogvenster geopend is.

  Uit: Er zijn geen functies toegewezen.

 • Volumeknop toewijzen

  Zoomfunctie: Gebruikt de volumeknop om in en uit te zoomen. U kunt in- of uitzoomen door op de volumeknop te drukken, zelfs als er een instelling-dialoogvenster geopend is.

  REC/Stream: Gebruikt de volumeknop als een REC-knop (in de opnamemodus) of als streamingknop (in de streamingmodus). U kunt beginnen met opnemen of streamen door op de volumeknop te drukken, zelfs als er een instelling-dialoogvenster geopend is.

  Volume: Activeert de volumeknop voor Video Pro.

  Uit: Er zijn geen functies toegewezen.

 • Vergrendelingsopties

  Volledig scherm: Vergrendelt het hele scherm, inclusief de REC-knop en (pictogram Camera) (of de streamingknop en de microfoonknop in de streamingmodus) wanneer u het scherm vergrendelt.

  Geen REC/Str.: Vergrendelt de knop REC en (pictogram Camera) (of de streamingknop en microfoonknop in de streamingmodus) niet wanneer u het scherm vergrendelt.

 • Locatie opslaan

  Slaat uw foto's en video's op met de locatie waar ze werden opgenomen.

Netwerk

U kunt de netwerkinstellingen configureren die betrekking hebben op het streamen.

Onderhoud

 • Waterpas ijken

  Kalibreert de standaard voor het horizontale vlak om afwijkingen in de kantelrichting te corrigeren.

 • Bluetooth-afstandsbed.

  Koppelt met een Bluetooth-afstandsbediening.

 • Alles opnieuw instellen

  Zet alle instellingen terug op hun standaardwaarden.