Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 13

Naast het updaten van de software naar Android 13, zijn ook enkele wijzigingen aangebracht in de bestaande functies. Hieronder staan enkele van de belangrijkste wijzigingen nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 13.

Deze Helpgids beschrijft niet alle eigenschappen en functies van Android 13. Sommige eigenschappen, functies, instellingen en elementen van het schermontwerp kunnen verschillen van de inhoud van deze Helpgids nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 13.

Audio delen met meerdere apparaten (Bluetooth LE Audio)

Met de functie [Audio delen] van Bluetooth LE Audio kunt u audio zenden naar meerdere hoofdtelefoons tegelijkertijd.

Raadpleeg het betreffende onderwerp vermeld in "Verwant onderwerp" voor meer informatie.

In sommige landen en regio's zal LE Audio na de Android 13-update beschikbaar komen via een andere software-update.

Nieuw vergrendelingsscherm

De volgende pictogrammen worden weergegeven op het vergrendelingsscherm. U hebt snel toegang tot elke functie vanaf het vergrendelingsscherm door de pictogrammen aangeraakt te houden.

 • (Pictogram portemonnee) wordt weergegeven wanneer u een NFC-betaalapp installeert en de betreffende instellingen configureert.

  U kunt (Pictogram portemonnee) op het vergrendelingsscherm weergeven of verbergen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling], en tik vervolgens op de schakelaar [Portemonnee tonen].

 • (Knop apparaatbediening) wordt weergegeven op het vergrendelingsscherm als u een apparaatbeheer-app installeert en de betreffende instellingen configureert.

  U kunt (Knop apparaatbediening) op het vergrendelingsscherm weergeven of verbergen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling], en tik vervolgens op de schakelaar [Apparaatbediening tonen].

Het vergrendelingsscherm geüpdatet naar Android 13

Hint

 • U kunt een verbonden extern apparaat beheren zonder uw apparaat te ontgrendelen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling] en tik daarna op de schakelaar [Bedienen vanaf vergrendeld apparaat] om de functie in te schakelen.

Nieuw deelvenster Snelle instellingen

Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster Snelle instellingen te openen.

Afbeelding die de tegel QR-code scannen toont in met middengebied, A, tezamen met het nieuw toegevoegde pictogram en de veranderde posities van de pictogrammen in het onderste gebied, B en C

De QR-codescanner openen vanaf het deelpaneel Snelle instellingen

 1. Veeg op het deelpaneel Snelle instellingen naar links of rechts om (QR-code scannen) (A) te zoeken en tik er vervolgens op.

De actieve apps controleren (B)

Tik om actieve apps weer te geven die de gebruiksduur van de accu kunnen verkorten ondanks dat u ze niet gebruikt. U kunt een actieve app selecteren en deze sluiten. Niet alle apps kunnen worden gesloten.

Wijziging in de positie van de pictogrammen (C)

Tik op (pictogram Instellingen) om het menu Instellingen te openen.

Tik op (knop aan/uit-menu) om het menu voor aan/uit-knop te openen.

Achtergrond en stijl

U kunt de accentkleur van het systeem wijzigen overeenkomstig de geselecteerde achtergrond.

 1. Houd een leeg gebied op de startscherm aangeraakt en tik op [Achtergrond en stijl].

  U kunt de gewenste kleuren of instellingen selecteren op het instelscherm [Achtergrond en stijl].

Opmerking

 • [Dynamische kleur] onder [Instellingen] > [Scherm] is niet meer beschikbaar.

Wijzigingen in Photo Pro

Wijziging in de weergavemethode van de scanresultaten van een QR-code

De weergavemethode van de scanresultaten van een QR-code is gewijzigd van een melding in een banner.

Richt de camera op de QR-code en tik vervolgens op de banner die wordt weergegeven in de zoeker.

Opmerking

 • Meldingen van QR-codes worden niet meer weergegeven in het gedeelte voor meldingen.

Nieuwe functies van het externe beeldscherm

De volgende functies zijn toegevoegd aan de monitormodus.

Afbeelding die laat zien waar elke parameter zich bevindt op het monitormodusscherm van extern beeldscherm. Rechtergebied, van boven naar beneden, 1 en 2.

 1. Tik om de verschillende stijlen golfvorm te geven en te selecteren.

  U kunt de belichting en kleurbalans van de ingevoerde video controleren op de weergegeven golfvormen voor luminantie en kleurtint.

 2. Tik om valse kleuren te tonen of te verbergen.

  U kunt valse kleuren gebruiken om de belichting van de ingevoerde video te controleren door middel van een gekleurd beeld dat de helderheid van het ingevoerde signaal toont.

Andere geüpdatete functies

Selecteren welke SIM dataverkeer afhandelt in het geval u twee SIM's gebruikt

De instelprocedure is gewijzigd.

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].

 2. Selecteer de SIM die u voor dataverkeer wilt gebruiken.

 3. Tik op de schakelaar [Mobiele data] om de functie in te schakelen.

 4. Volg de instructies op het scherm om de procedure te voltooien, als dit wordt gevraagd.