Functies van de Muziek-app

Dit gedeelte beschrijft functies die handig zijn bij het gebruik van de Muziek-app.

Muziekgegevens bewerken

  1. Terwijl een nummer wordt afgespeeld in de Muziek-app, tikt u op de album art op het scherm van de muziekspeler en tikt u vervolgens op [Muziekinfo bewerken].
  2. Bewerk de gegevens naar wens.
  3. Als u album art wilt instellen, tikt u op (pictogram Bewerken) > [Afbeelding instellen].
  4. Als u klaar bent, tikt u op [OPSLAAN].

Muziek in de achtergrond afspelen

  1. Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tikt u op (Startschermknop) om naar het startscherm te gaan.

    De Muziek-app blijft op de achtergrond actief.

    Als u de Muziek-app opnieuw wilt openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de Muziek-melding. Of ga naar en tik op (pictogram Muziek).